Vi opdaterer løbende denne side

Hvorfor er Gudenådalens Energiselskab ramt hårdere end andre energiselskaber?

Efter indførelse af frit brændselsvalg for 2 år siden, valgte vi en strategi ved Gudenådalens Energiselskab, der fulgte regeringens ønske om en grøn omstilling og elektrificering, og har de seneste 2 år investeret i to varmepumpecentraler, hvorved vi kunne producere ca. 2/3 af vor varme som grøn varme og den sidste 1/3 forsat produceres på vor gasmotore. Dette gør, at vi er afhængige af disse 2 energier, og da de er steget voldsomt de sidste måneder og ca. 10-doblet i pris, bliver vi desværre hårdt ramt økonomisk.

 

Kunne I ikke have forudset, at det ville give en masse uro at melde en så voldsom prisstigning ud dagen før jul?

Jo, det kan du have ret i. Set i bakspejlet burde vi have gjort mere ud af at fortælle, at der er tale om det værst tænkelige scenarium for 2022, og at vi vil justere priserne kvartalsvis, hvis priserne falder i løbet af året, så forbrugerne berøres mindst muligt.

 

Hvad kommer prisstigningerne så helt konkret til at betyde for den enkelte forbruger?

Det kommer helt an på det forbrug, man har i dag. Vi har udarbejdet en prisberegner, der tager udgangspunkt i, hvad det normale varmeforbrug har været tidligere. F.eks. hvis man har et hus mellem 100-150 m2 og normalt bruger 8 MWh, anslår vi, at den samlede udgift til varme i 2022 bliver ca. 17.200 kroner. Men det afhænger jo også af, om man bor i et nyopført, velisoleret hus – eller i et ældre hus, der er knap så godt isoleret.  Det er vigtigt at understrege, at prisberegneren tager udgangspunkt i det værst tænkelige scenarium, hvor priser vedbliver med at være lige så høje som i slutningen af december måned. De kan ikke blive højere – kun det samme eller lavere.

 

Hvad gør Gudenådalens Energiselskab for at begrænse prisstigningerne?

Vi er i dialog med både lokale politikere og Folketingspolitikere om mulighederne for at søge tilskud via hjælpepakker til visse forbrugere. Vi har også ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at det er det store afgiftstryk og momsaftryk, der rammer Gudenådalens Energiselskab med 46 mio. kroner. Det oplever vi som meget urimeligt, for vi har fulgt regeringens anbefaling om en grøn omstilling og elektrificering.

Samtidig kan vi håbe på, at der generelt sker en bedre balancering af udbud og efterspørgsel på energi, som kan smitte positivt af på priserne.

 

Hvad kan man selv gøre som forbruger for at undgå, at varmeregningen stikker helt af i år?

Hvis man bare reducerer temperaturen med én grad i sit hus, kan man spare op mod 5 procent på sin varmeregning. Derudover kan man jo overveje, om der er mulighed for en bedre isolering af huset. Men det afhænger jo helt af, hvad udgangspunktet er.