Udregningen af incitamentsafgift, sker fra årsaflæsning til årsaflæsning på baggrund af gennemsnits fremløbs- og returtemperaturer – sammenholdt med tabellen i prisbladet.

 

Disse værdier kan findes i E- forsyning, under ”Min Side” her på hjemmesiden, som vist herunder:

Når man har den gennemsnitlige gennemsnits fremløbs- og returtemperatur, kan man beregne incitamentsafgiften ved at anvende årsforbruget i MWh – dette kan også ses i E forsyning:

Eksempel:

 

Forbrug: 10,087 MWh

 

Fremløbstemperatur gennemsnit :71,38

 

Returtemperatur gennemsnit: 45,42

 

Overskridelse af returtemperatur, ud fra tabel i prisblad:

 

45,42 – 34 = 11,42

 

Incitamentsafgift : 10kr. * 11,42  = 114,2 kr./MWh * 10,087  =1.151,94kr.

 

 

Tabel fra prisblad:

 

Beregner i excel format findes herunder

DOWNLOAD
Beregner (3)