Forklaring til varsling af prisstigning og beregningen

Væsentlige prisstigninger skal varsles med minimum 3 måneders varsel og med baggrund i varmeforsyningslovens regler og Finanstilsynets vejledning vedr. varsling, skal konsekvenserne af prisændringen beregnes og opstilles som den samlede årlige udgift for et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh. (selv om de færreste huse i dag vil have så højt forbrug). Vær opmærksom på at den samlede varmeudgift indeholder både en variabel og fast del, hvortil der skal tillægges 25% i moms.

Beregningen af stigningsprocenten skal ske i forhold til den årlige udgift til senest gældende pris på 15.915,63 kr. Den nye årlig udgift på 45.441,25 kr. og procenten beregnes således:

(45.441,25 / 15.915,63 * 100) - 100 = 185,5 %

 

Jeg vil samtidig gøre opmærksom på at året nu indeholder 2 prisperiode, en for 1. kvartal og 1 for 2-4. kvartal. Jeres forventede samlede varmeudgift i 2022 skal ses i den sammenhæng. (se prisberegneren på hjemmesiden)

Per Dalgaard

Kasserer i Gudenådalens Energiselskab

Prisberegner

For at kunne se den forventede varmeudgift i 2022, i henhold til vor pris varsling, som igen er den maksimale opkrævning, vi må tage, har vi her lavet en ”prisberegner”.

Her kan man skal indtaste sit gennemsnitlige års forbrug i MWh, som kan ses på års opgørelse, eller under ”Mit forbrug” på vor hjemmeside.

Herefter vil man kunne se, afhængig af husets eller lejlighedens areal, den beregnede varme omkostning for 2022.

DOWNLOAD
Prisberegner GUES 2022