Bestyrelseshonorar

Fast månedlig honorar for alle bestyrelsesmedlemmer : 2000kr.