Beboerorientering

Monday, September 23, 2019

Beboerorientering


Vedr. anlæggelse af fjernvarmetransmissonsledning fra Ulstrup til Bjerringbro.
Som I sikkert har bemærket, så er vi i fuld gang med nedgravning af fjernvarmetransmissionsledningen i Hagenstrupvej. Og der er begyndt at blive lagt rør ud langs Skolevej.
Ledningsføringen bliver i Skolevej i den nordlige kørebane, frem til Nyvangsvej. Her ligges ledningen i den vestlige side frem til Solsortevej, hvor ledningen ligger i nordsiden frem til varmeværket.
Til information vil Skolevej blive lukket ved rundkørslen fra mandag uge 39.
På Skolevej vil den nordlige kørebane blive spærret frem til Nyvangsvej. Og Nyvangsvej spærres for gennemkørsel.
Bommen for enden af Daubjergvej åbnes. Og Daubjergvej skal bruges til omkørsel i anlægsperioden.
Hvor der kun er en kørebane åben på Skolevej (mellem Nyvangsvej og rundkørslen) bedes i være særlig opmærksom og udvise hensyn, da der ikke er plads til, at to biler kan passér hinanden.
Til beboerne på Nyvangsvej vil der være perioder, hvor det ikke er muligt, at køre til jeres huse. Vi ved det vil give gener og I må finde alternative steder at parkere. Vi håber på forståelse herfor.
Vi skal gøre vores bedste til det bliver i så kort en periode som muligt.
Hvis der er spørgsmål, er I meget velkommende til at spørge, de folk der arbejder i nærheden af jer.
I må også gerne ringe til Skive Anlæg & Entreprenørs projektleder Erik på 40 80 58 41.