Ekstraordinær generalforsamling.

Monday, May 2, 2022

På den ordinære generalforsamling den 27. april besluttede man at reducere bestyrelsesantal fra 8 valgte medlemmer til 6 valgte medlemmer, dette kræver en ændring af vedtægterne og dermed en ekstraordinær generalforsamling.
Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. afholder derfor ekstraordinær generalforsamling
Onsdag den 25. maj 2022 kl. 17:00-17:30 i Bjerringbro idræts- og kulturcenter,
Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro.

Tilmelding er nødvendig der bliver kun adgang til personer med gyldigt adgangskort. Fuldmagter med navn, adresse og underskrift godkendes, maks. 2 tilslutninger pr. fuldmagtshaver.
Ring til tlf. 8668 1422 eller skriv til info@gues.dk, senest den 20. maj for at få tilsendt et adgangskort.
Generalforsamlingen annonceres i Bjerringbro Avis tirsdag den 3. maj og 17. maj 2022

Dagsorden:
Valg af dirigent
Godkendelse af vedtægtsændring
Eventuelt

 

M.v.h. Bestyrelsen