Generalforsamling 2019

Monday, March 25, 2019

Til Andelshaverne

 

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.30                                                                          

I Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, Bjerringbro.                                   

 

 

Generalforsamlingen annonceres i Bjerringbro Avis tirsdag den 9. og 23. april 2019.

 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges/godkendes.
  5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
  6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

             På valg er:                   Lars Skov                (Modtager genvalg)

                                               Arne Nielsen            (Modtager genvalg)

                                               Preben Østergård     (Modtager genvalg)

                                               Preben Sørensen      (Modtager genvalg)

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

             På valg er:                   Valg af 1. suppleant

                                                  Kurt Favrskov Nielsen (Modtager genvalg)

  1. Valg af revisor.
  2. Eventuelt.

                                                          m.v.h.

                                                    Bestyrelsen