Generalforsamling afholdes nu

Thursday, August 27, 2020

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 17. september 2020 kl. 19.30                                                             

I Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, Bjerringbro.             

Tilmelding er et krav for at sikre afstandskrav mm. kan overholdes.          

Der bliver kun givet adgang til personer med et gyldigt adgangskort

Fuldmagter med navn, adresse og underskrift godkendes – maks. 2 tilslutninger pr. fuldmagtshaver.

Ring til tlf. 86681422 eller skriv til info@gues.dk, senest den 9/9 for at få tilsendt et adgangskort.

Generalforsamlingen annonceres i Bjerringbro Avis tirsdag den 1. og 8. september 2020.

DAGSORDEN:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges/godkendes.
  5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
  6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

             På valg er:           Per Dalgaard                    (Modtager genvalg)

                                       Jesper Stenkjær               (Modtager genvalg)

                                       Arne Nielsen                    (Modtager genvalg)     

 

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

                                            1.suppleant

                                            2.suppleant

  1. Valg af revisor.
  2. Eventuelt.

                                                         

CORONA VIRUS

Det er dit ansvar at vurdere om du skal møde op i større forsamlinger ift. smitterisiko.

Vi gør i den forbindelse opmærksom på din mulighed for at udøve din stemmeret via en skriftlig fuldmagt.

Vi vil sørge for at hver deltager har tilpas gulvareal mm. som Sundhedsstyrelsen forskriver

Der er IKKE forplejning til årets Generalforsamling

m.v.h.

    Bestyrelsen