Generalforsamling

Thursday, September 6, 2018

Til Andelshaverne

 

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. afholder fælles ordinær generalforsamling

Torsdag den 27. september 2018 kl. 19.30                                                             

I Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, Bjerringbro.                                   

 

Generalforsamlingen annonceres i Bjerringbro Avis tirsdag den 11. og 25. september 2018.

Der bliver omdelt invitationer og adgangskort fra dd. til den 13/9

 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning for det forløbne år for både Ulstrup Kraftvarmeværk og

             Bjerringbro Varmeværk.

  1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse både for Ulstrup

             Kraftvarmeværk og Bjerringbro Varmeværk.

  1. Budget for indeværende driftsår fremlægges/godkendes.
  2. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
  3. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

             På valg er:                   Jesper Stenkjær (Modtager genvalg)

                                                  Per Dalgaard (Modtager genvalg)

                                                  Erling Krogh Sørensen (Modtager ikke genvalg)

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

             På valg er:                   Ny suppleant

                                                  Kurt Favrskov Nielsen (Modtager genvalg)

  1. Valg af revisor.
  2. Eventuelt.

                                                          m.v.h.

                                                    Bestyrelsen