Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Thursday, May 27, 2021

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling

                                     Torsdag den 24. juni 2021 kl. 19.30

I Bjerringbro idræts- og kulturcenter, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro.

 

Tilmelding er et krav for at sikre afstandskrav mm. kan overholdes.          

Der bliver kun givet adgang til personer med et gyldigt adgangskort og gyldigt Coronapas.

 

Fuldmagter med navn, adresse og underskrift godkendes – maks. 2 tilslutninger

 1. fuldmagtshaver.

 

Ring til tlf. 86681422 eller skriv til info@gues.dk, senest den 16 juni for at få tilsendt et adgangskort.

 

Generalforsamlingen annonceres i Bjerringbro Avis tirsdag den 8. og 22. Juni 2020.

 

DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges/godkendes.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

        På valg er:            Preben Sørensen            (Modtager genvalg)

                                   Morten B. Madsen           (Modtager genvalg)

                                   Preben Østergaard            

 

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

               1.suppleant

               2.suppleant

 1. Valg af revisor.
 2. Eventuelt.

                                                         

                                                     CORONA VIRUS

Det er dit ansvar at vurdere om du skal møde op i større forsamlinger ift. smitterisiko.

Vi gør i den forbindelse opmærksom på din mulighed for at udøve din stemmeret via en skriftlig fuldmagt.

Vi vil sørge for at hver deltager har tilpas gulvareal mm. som Sundhedsstyrelsen forskriver

Der er IKKE forplejning til årets Generalforsamling.

 m.v.h.

 Bestyrelsen

 

BEMÆRK AT REGNSKABSSAMMENDRAG FOR 2020 TIL GENNEMGANG OG GODKENDELSE, SES UNDER PUNKTET "ØKONOMI OG VEDTÆGTER" I TOPMENUEN AF HJEMMESIDEN