Info til Lokalområdet

Wednesday, May 1, 2019

INFO TIL LOKALOMRÅDET

Kære borgere og trafikanter. Anlægsarbejde for

mere end 9 km fjernvarmeledning mellem værkerne

i Bjerringbro og Ulstrup er nu igangsat, og forventes

etableret igennem det næste halve år frem til midt

oktober 2019. Derfor beder vi berørte trafikanter

om forståelse for størst mulige arbejdssikkerhed!

Her opfordres til at vise hensyn til folk ved vejen.

på strækningerne: Busbjergvej og Hagenstrupvej.

Følg skiltning for din egen og alles sikkerheds skyld!

Gennemkørsel på strækningen vil være periodevis og

delvis forhindret, Derfor kan anbefales alternative ruter

via hovedvej 525: (Ulstrupvej og Slotsvej), eller syd om

via byerne: Hvorslev – Gerning – Gullev.

Med ønske om en god sommer til alle.