Klima 100

Monday, June 18, 2018

Energicentralen blandt landets

bedste klimaløsninger

Energicentralen i Bjerringbro – et fælles projekt mellem Grundfos og Gudenådalens Energiselskab – er netop blevet udvalgt af Realdania som en af Danmarks 100 bedste klimaløsninger.

Den 23. maj lancerede Realdania publikationen Klima100, som stiller skarp på 100 af de bedste klimaprojekter i Danmark. Formålet er at synliggøre og hylde de mange grønne ideer og løsninger, som er realiseret rundt om i landet.

Energicentralen i Bjerringbro er valgt ud blandt flere end 160 kommunale projekter, der søgte om optagelse i Klima100.

Overskudsvarme udnyttes til gavn for alle

Energicentralen, der blev indviet i 2013, udnytter overskudsvarmen fra Grundfos’ produktion i fjernvarmeforsyningen i Bjerringbro. Anlægget er det første af sin slags og er et eksempel på et unikt partnerskab mellem Grundfos og Gudenådalens Energiselskab og en fælles investering mellem en virksomhed og fjernvarmeforsyningen.

Formålet med etableringen af Energicentralen var at reducere Grundfos’ energiforbrug til køling af virksomhedens produktionsmaskiner, at udnytte overskudsvarmen i fjernvarmesystemet til fordel for Gudenådalens Energiselskab og forbrugerne og at forbedre miljøet ved at reducere forbruget af fossile brændstoffer og dermed CO2-udledningen.

– Jeg glæder mig rigtig meget over, at Energicentralen er blevet udvalgt som en af Danmarks 100 bedste klimaløsninger. Med Energicentralen har Grundfos og Gudenådalens Energiselskab bevist, at udnyttelsen af overskudsvarme kan være til alles fordel – miljøet, virksomheden og forbrugere, siger borgmester Ulrik Wilbek og fortsætter:

– Jeg håber, at Energicentralen vil være inspirationskilde for mange, for behovet for sådanne projekter er der. Og så er Energicentralen ikke mindst et godt eksempel på lokalt samarbejde, når det er bedst.

Udover Grundfos og Gudenådalens Energiselskab er Viborg Kommune også med i samarbejdet om Energicentralen. Kommunen er ansvarlig for myndighedsgodkendelserne i forbindelse med etablering og drift af Energicentralen.