Konstituering af Bestyrelsen 2020

Friday, October 9, 2020

På det første bestyrelsesmøde, efter Generalforsamlingen, konstituerer Bestyrelsens sig.

Der blev enstemmigt vedtaget følgende Bestyrelsesmedlemmer til nedenstående poster.

Preben Sørensen     Formand

Morten B. Madsen    Næstformand

Per Dalgaard           Kasserer

Arne Nielsen og Lars Skov er trådt ud af Bestyrelsen.

Allan Krantz Jensen er tiltrådt Bestyrelsen