Konstituering af Bestyrelsen efter valg

Thursday, June 24, 2021

Konstituering af Bestyrelsen

På Bestyrelsesmøde, efter Generalforsamling den 24/6 2021, konstituerede Bestyrelsen sig.

Preben Sørensen og Per Dalgaard genopstiller til hhv. Formand og Kasserer. Den øvrige Bestyrelses-medlemmer bakker enstemmigt op i dette, hvorfor Formand og Kasserer fortsætter på de respektive poster.

Som næstformand genopstiller Morten B. Madsen – der er også her enstemmig opbakning til valget, hvorfor Morten forsætter som Næstformand.