Navneændring

Thursday, December 21, 2017

Navneændring

Navne-ændringen for Bjerringbro Varmeværk og Ulstrup Kraftvarmeværk er i dag endelig godkendt. Selskabet hedder fra dags dato Gudenådalens Energiselskab A.m.b.A.