Nyt bestyrelsesmedlem

Thursday, August 9, 2018

Da bestyrelsesmedlem Mogens H. Jensen desværre er gået bort, er suppleant Preben Østergaard indtrådt i bestyrelsen.