Nyt takstblad og nye almindelige leveringsbetingelser

Friday, September 27, 2019

Nyt takstblad og nye almindelige leveringsbetingelser

Vi har i sidste uge udsendt breve til alle vores kunder.

Der træder, nyt takstblad og nye leveringsbetingelser, i kraft ved årsskiftet.

Dette gælder for både Ulstrup og Bjerringbro.

De faste bidrag er blevet reguleret så de stemmer bedre overens med de virkelige omkostninger. De variable er fastholdt, men vil blive reguleret løbende, som vaneligt - vi ser frem til at kunne producere varmen billigere, når de forskellige projekter realiseres.

Der er ligeledes ændret på måden hvorved der regnes incitamentsafgift - dette for at gøre det mest muligt rimeligt for alle.

Yderligere beder vi kunderne tage stilling til om de vil være andelshavere eller ikke andelshavere.

Flere har allerede vendt tilbage med svar - hvis man lige skal bruge en ekstra uge til at tænke over det - er svarfristen på de 10 dage fra, man modtager brevet, ikke så afgørende. Ring til os så skal vi nok finde ud af det.

For Ulstrup forbrugerne bliver det en helt ny måde at taksterne er sat sammen på. B.l.a. er der ikke længere m3 beregning. Ring, hvis der er tvivl om metoderne.

De nye dokumenter kan findes her på hjemmesiden under "Økonomi og Vedtægter"