Opdatering transmissionsledning

Wednesday, March 27, 2019

Senest mandag den 1 april, påbegyndes gravearbejdet til nedlæggelsen af transmissionsledningen mellem Ulstrup og Bjerringbro.

Arbejdet er opdelt i 2 etaper – en etape fra Bjerringbro Kraftvarmeværk til Busbjergvej og en fra Busbjergvej til Ulstrup Kraftvarmeværk.

Der vil blive arbejdet på begge etaper, på samme tid, for at blive hurtigere færdig.

De berørte lodsejere er kontaktet og bliver løbende opdateret mht. tidsplaner og lign.

Vi glæder os over denne nye fase i fusionen og ser frem til sammenkoblingen, der forventes medio oktober.

Følg fremskridtet under menuen "Projekter"