Pressemeddelelse

Tuesday, January 11, 2022

 

Svar på artikel om Formand og kasser for varmeselskab, der har tilsammen tjent op mod en million kroner for timelønnet arbejde.

Vi har i dag bemærket i dagens, den 11-01-2022, udgave af Viborg Folkeblad, at der sættes spørgsmål ved både Formand Preben Sørensen og kasser Per Dalgaards udbetalte løn og honorar ved Gudenådalens Energiselskab, igennem perioden fra 2015 til 2019.

For kasser Per Dalgaards vedkommende, er der tale om konsulent arbejde, der blev af den daværende bestyrelse på bestyrelsesmødet den 26.10.2016, godkendt efter ønske fra den daværende driftsleder Charles W. Hansen, idet der det pågældende år, og årene frem, var opstået behov for hjælp til nedenstående opgaver, som skulle løses grundet ny lovgivning i varmesektoren mm. På daværende tidspunkt, så driftsleder Charles W. Hansen sig ikke i stand til at løse opgaverne med den daværende administration, og bad derfor bestyrelse om hjælp.

Der var tale om helt konkrete opgaver som:

  • Beskrivelse, dokumentation og implementering af dataforordningen.
  • Registrering og indberetning i henhold nye regler for statsstøtte til kraftvarmeværker
  • Udarbejdelse af anlægsregister
  • Udarbejdelse af lovpligtig forretningsorden for bestyrelsen
  • Forretningsorden for selskabet samt systembeskrivelse af bogføringssystemet
  • Udførelse af en række opgaver i forbindelse med fusionen mellem Bjerringbro Varmeværk og Ulstrup Kraftvarmeværk, der senere blev til GUES. Der var her tale om opgaver som indberetninger, økonomiske beregninger for fusionsforhandlinger mm.

 

I forbindelse med disse opgaver, fik driftsleder Charles W. Hansen, bemyndigelse til at kunne trække på Per Dalgaard op til ca. 7 timer pr. uge, til en aftalt timepris på kr. 275,-.

 

For Formand Preben Sørensens vedkommende, var der i 2018 tale om en direkte overtagelse af den på daværende tidspunkt vedtagne aflønning af formandsposten. Bestyrelsens honorering, blev senere diskuteret i bestyrelsen, i løbet af 2019, hvor alle bestyrelseshonorar blev reduceret efter, at fusionen med Ulstrup Kraftvarmeværk, var tilendebragt. Efterfølgende blev det vedtaget at offentliggøre bestyrelseshonorarerne på vor hjemmeside, efter godkendelse på vor generalforsamling.

 

Vi har ikke haft mulighed for at udtale os, idet vi ikke havde kendskab, eller kunne få oplyst, hvilket materiale, der var tale om, og fik kun nogle spørgsmål, uden nogen form for dokumentation. Og ved direkte forespørgsel på udlevering eller fremsendelse af en kopi af materialet, hvilket blev afvist, hvorefter vi var nødsaget til at afslutte samtalen.

 

 

Per Dalgaard og Preben Sørensen                                                                             Bjerringbro den 11-01-2022

Gudenådalens Energiselskab