Referat af generalforsamling

Wednesday, May 11, 2022

Referatet fra generalforsamlingen er flyttet til menuen "Generalforsamling".

Der er lavet 2 rettelser i referatet på hhv. side 8 og 17. Begge rettelser fremgår tydeligt af referatet.