Til orientering

Wednesday, March 9, 2022

Kære fjernvarmekunder

Svære tider kræver svære beslutninger og krigen i Ukraine giver nogle ekstremt store variationer i
energipriserne.

Hos GUES bruger vi primært el og gas, samt energi taget ud af luft og spildevand og energi fra køleprocesser
hos Grundfos, til at producere fjernvarme med.

De faktiske tal, ser de således ud:
34% af fjernvarmen stammer fra afbrænding af naturgas.
19% af fjernvarmen kommer fra elnettet til drift af varmepumper.
47% af fjernvarmen er energi trukket ud af luft, spildevand og køleprocesser.

Energiandelen på 47% fra luft, spildevand og køleprocesser er rimelig konstant, men kan øges ved
etablering af flere varmepumper. Energiandelen på 47% fra luft, spildevand og køleprocesser er også den
billigste energi vi kan anvende, den koster i gennemsnit under 100 kr. pr. MWh.

Til at trække energi ud af luft, spildevand og køleprocesser anvendes der en varmepumpe, den bruger 1,0
MWh el til at trække 2,5 MWh energi ud af luft, spildevand eller køleprocesser.

Når 1,0 MWh el koster 2.000 kr. og energi fra luft, spildevand og køleproces koster 100 kr. pr. MWh bliver
regnestykket, at det koster ca. 650 kr. at producere 1,0 MWh fjernvarme i den rå energipris.

En varmepumpes elforbrug hænger nøje sammen med fremløbstemperaturen der leveres til
fjernvarmenettet.

Ved en fremløbstemperatur på 66 ⁰C anvender en varmepumpe 1,0 MWh el til at producere 3,5 MWh
fjernvarme.

Hvis fremløbstemperaturen sænkes til 63 ⁰C anvender varmepumpen kun 0,95 MWh el til at producere 3,5
MWh fjernvarme og samtidig reduceres ledningstabet. Det betyder at den samlede rå energibesparelse ved
fjernvarmeproduktion, bliver på 5% eller 32,50 kr. pr. MWh

Beregningen dokumenterer hvorfor GUES igangsætte det nye tiltag med reduktion af
fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet til 63 ⁰C.

Hvis der bliver kunder som oplever at de ikke længere kan opvarme deres bolig? eller får andre gener mht.
manglende varmt vand? Pga. tiltaget. – Bedes i venligst kontakte GUES på mailen info@gues.dk eller på
telefonnummeret 8668 1422.

Med venlig hilsen

GUES A.m.b.a.

Gode råd om hvordan man sparer på varmen:

Sæt rumtermostaterne på maks. 21 ⁰C i alle rum og lad alle radiatorer være tændt, det giver den bedste
afkøling af fjernvarmevandet og dermed det mest effektive anlæg. Hvis der er rum man ikke bruger, kan
rumtermostaten evt. sættes til 18 ⁰C og dørene til rummet holdes lukket.

Tag gerne en tynd trøje på eller brug et tæppe hvis temperaturen i huset syntes at være for lav, førend der
skrues op for radiatoren eller gulvvarmen.

Tag korte brusebade, undgå at bruge badekar, luk for bruseren mens du sæber dig ind og sæt ikke
badevandstemperaturen for højt.

Hvis der er brændeovn eller åben pejs i huset, skal spjældet i skorstenen holdes lukket når den ikke er i
brug og eventuelle låger bør holdes lukket, ellers kan skorstenen virke som en støvsuger der suger varme
ud af huset.

Luft kraftigt ud i korte intervaller, maks. 5 minutter ad gangen og sørg for at vinduerne ikke står på klem
imellem udluftningerne, det medfører kun et forøget varmetab.
Undgå at tørrer tøj indendørs og brug evt. tørretumbleren mindst mulig.

Har man et ventilationsanlæg i huset, skal man tjekke om filtrene er rene eller om de trænger til at blive
skiftet og om remmene fra motor til ventilator justeret korrekt, samt om anlægget i det hele taget virker
efter hensigten.

Hold øje med dit fjernvarmeforbrug, skriv op jævnligt for eksempel en gang om ugen, dit aflæste forbrug på
måleren samt fremløbstemperatur og returløbstemperatur. Der kan hentes styringstabel til opskrivning af
forbrug her på hjemmesiden ved at logge ind på "Min side".

Hvis du syntes dit forbrug ser underligt ud, så kontakt varmeværket for at få hjælp til at forstå forbruget.