Transmissionsledning mellem Ulstrup og Bjerringbro

Thursday, January 10, 2019

Transmissionsledning mellem Ulstrup og Bjerringbro

GUES har i december 2018 måned fået varmeplanmæssig godkendelse fra hhv. Favrskov og Viborg kommune af projektforslaget, der indeholder en transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup. Projektforslaget indeholder ligeledes en 2MW varmepumpe, der skal opstilles i Bjerringbro.

Der pågår nu VVM- screeninger af projektet.

Vi vil løbende informere på vores hjemmeside og facebook om fremskridtet i projektet.