Udligningsbeløb Ulstrup

Wednesday, October 2, 2019

Udligningsbeløb Ulstrup

Der er udsendt nedenstående brev til Ulstrupforbrugere

Som nævnt i tidligere udsendte brev, er renten for de to afdragsordninger 7% P.a.

 

Med henvisning til de tidligere fremsendte breve, dateret den 27.02.2018 og 23.05.2018, vedr. betaling af udligningsbeløbet, i forbindelse med fusionen mellem Ulstrup Kraftvarmeværk og Bjerringbro Varmeværk, vil vi gerne gøre opmærksom på at udligningen finder sted den 01.01.2020, hvorfor betalingen af udligningsbeløbet forefalder på denne dato.

Vi opsummerer herunder igen betalingsmulighederne og henstiller til at kontakte administrationen i fjernvarmeselskabets normale åbningstid på telefon 8668 1422 eller ved fremsendelse af e-mail til info@gues.dk – for betalingsaftale.

 

  1. Kontant betaling af udligningsbeløbet.
  2. Betaling af udligningsløbet med en løbetid over 5 år, som et tillæg til varmeprisen.
  3. Betaling af udligningsløbet med en løbetid over 10 år, som et tillæg til varmeprisen.

 


Hvis vi ikke hører fra Jer inden 10 december 2019, vil vi pålægge det fulde beløb på aconto raten i Januar 2020.

 

Udligningsbeløbet for Jeres ejendom er som oplyst d. 27.02.2018 XXXXXXKr.

 

Med venlig hilsen

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. (GUES)