Udskiftning af varmemålere og netværk

Monday, June 25, 2018

 Lars Laursen (GUES), udskifter i samarbejde med Kamstrup ca. 1800 varmemålere over de næste 2 år.

Der opbygges et nyt radionetværk til måleraflæsning, hvortil der efter sommerferien opsættes nye antenner.

De første målere leveres ultimo 2018, hvorefter de løbende udskiftes.

De berørte forbrugere vil selvfølgelig blive informeret, når tiden for udskiftningen af deres måler, nærmer sig.