Varsling af prisændring

Tuesday, September 14, 2021

Vi har den seneste tid konstateret mere end en fordobling af både gas- og elpriser og må derfor varsle en væsentlig prisstigning for det kommende år, hvor det variable bidrag forventes at kunne stige helt op til 619 kr. pr. MWh. Areal- og abonnementsbidrag forbliver uændrede.

Det betyder at varmeprisen for et standardhus på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh forventes at stige med 2.150 kr. til i alt 15.916 kr.

Dette svarer til 15,6 % ift. 2021.