I det nuværende projektforløb med etablering af transmissionsledning mellem Ulstrup og Bjerringbro, vil opstillingen af 2MW varmepumper, give billigere og grønnere varme.

Nedenstående ses produktionen i 2018, for både Ulstrup og Bjerringbro, hvor der er produceret varme på hhv. gas(Blå) og El(Orange).

 

 

 

På det nedenstående diagram ses fordelingen, når de 2MW varmepumper idriftsættes

 

 

 

Ved indsættelse af endnu 1 MW varmepumpe, ses nedenstående billede, hvor halvdelen af varmeproduktionen nu er produceret billigt og grønt.