3 MW luft til vand varmepumper

Opdateret den 7 maj 2019

I projektet med fusionen af Ulstrup og Bjerringbro, indgår 2 MW luft til vand varmepumper.

I andet projektforslag, der er til kommunalbehandling, indgår yderligere 1MW luft til vand varmepumper.

Varmepumperne er pt. i udbud og forventes opstillet, i ny bygning på Kraftvarmeværket i Bjerringbro, ultimo 2019.

Varmepumperne vil fortrænge en væsentlig del af de fossile brændsler, der i dag ligger til grund for varmeproduktionen og samtidig producere billig varme.