Konvertering af gasområde i Stendalen

Opdateret den 26/2 2020

Der er udført konvertering af 84 boliger i Stendalen. Boligerne er tilhørende Bjerringbro Andelsboligforening, der ønskede at skifte fra gas til fjernvarme. Projektet er vel gennemført - dog mangler lidt reetablering, der grundet vejret må vente lidt på sig.