ATES og spildevand

Opdateret den 7 maj 2019

Der pågår screening af etablering af et såkaldt ATES lager ved Gudenåen.

ATES står for Aquifer Thermal Energy System og er et termisk varmelager, der udnytter jord- og grundvandsmagasiner til formålet.

Varmen der påtænkes at skulle lagres, skal komme fra spildevandsudløbet på rensningsanlægget, der indeholder store mængder lavtemperaturenergi.

Da der er tale om lavtemperaturenergi, skal temperaturen på vandet hæves, ved hjælp af varmepumper.

Formålet med at lagre energien, er at kunne anvende den i vintermånederne, hvor varmebehovet er væsentligt større, end om sommeren.