ATES og spildevand

Opdateret den 9 September 2019

Der projekteres etablering af et såkaldt ATES lager ved Gudenåen.

ATES står for Aquifer Thermal Energy System og er et termisk varmelager, der udnytter jord- og grundvandsmagasiner til formålet.

Varmen der påtænkes at skulle lagres, skal komme fra spildevandsudløbet på rensningsanlægget, der indeholder store mængder lavtemperaturenergi.

Da der er tale om lavtemperaturenergi, skal temperaturen på vandet hæves, ved hjælp af varmepumper.

Der forventes behov for 4MW varmepumper til at hæve temperaturen på det lagrede vand.

Formålet med at lagre energien, er at kunne anvende den i vintermånederne, hvor varmebehovet er væsentligt større, end om sommeren.

Projektforslaget er nu ved at være færdigudarbejdet og klar til kommunalbehandling.

Vi håber på godkendelse primo 2020 og idriftsættelse ultimo 2020.