Distributionsledning Sønderbro

For bl.a. at sikre varmeforsyningen til Sønderbro området og aflaste anden ledningsnet, er der godkendt og igangsat en ny distributionsledning til Sønderbro området.

Projektet forventes færdigt til Pinse 2021