Distributionsledning Sønderbro

For bl.a. at sikre varmeforsyningen til Sønderbro området og aflaste anden ledningsnet, er der godkendt og igangsat en ny distributionsledning til Sønderbro området.

Projektet forventes færdigt 2021