Konvertering Stenshede

Stenshede konverteres til fjernvarme fra naturgas i primo 2022 og forventes afsluttet i udgangen af 2022