Udskiftning af varmemålere

Opdateret den 27/2-2020

Vi udskifter samtlige varmemålere hos forbrugerne over de næste 2 år.

Der er opbygget et nyt radionetværk til måleraflæsning.

De berørte forbrugere vil selvfølgelig blive informeret, når tiden for udskiftningen af deres måler, nærmer sig.

De nye målere vil give en stabil og sikker fjernaflæsning samt give mulighed for at give overblik over det samlede ledningsnets tilstand.

Der er pt. udskiftet ca. 1000 målere.