Udskiftning af varmemålere

Opdateret maj 2021

Vi udskifter samtlige varmemålere hos forbrugerne

Der er opbygget et nyt radionetværk til måleraflæsning.

De berørte forbrugere vil selvfølgelig blive informeret, når tiden for udskiftningen af deres måler, nærmer sig.

De nye målere vil give en stabil og sikker fjernaflæsning samt give mulighed for at give overblik over det samlede ledningsnets tilstand.

Der mangler pt. udskiftet ca. 10 målere i Bjerringbro samt 500 i Ulstrup