Udskiftning af varmemålere

Opdateret den 11/8-2020

Vi udskifter samtlige varmemålere hos forbrugerne over de næste 2 år.

Der er opbygget et nyt radionetværk til måleraflæsning.

De berørte forbrugere vil selvfølgelig blive informeret, når tiden for udskiftningen af deres måler, nærmer sig.

De nye målere vil give en stabil og sikker fjernaflæsning samt give mulighed for at give overblik over det samlede ledningsnets tilstand.

Der mangler pt. udskiftet ca. 800 målere i Bjerringbro samt 500 i Ulstrup