Konvertering af gasområde i Stendalen

Opdateret den 14 maj 2019

Der er dags dato indsendt projektforslag til myndighedsbehandling, indeholdende konvertering af 77 boliger i Stendalen. Boligerne er tilhørende Bjerringbro boligforening der ønsker at skifte fra gas til fjernvarme. Vi afventer tidsplan fra myndighederne på sagsbehandling og projektgodkendelse.

Tanken er at der på sigt bliver tilbudt fjernvarme til hele området, hvor dette er første del i konverteringen.