Konvertering af gasområde i Stendalen

Opdateret den 6 August 2019

Der er indsendt projektforslag til myndighedsbehandling, indeholdende konvertering af 77 boliger i Stendalen. Boligerne er tilhørende Bjerringbro boligforening der ønsker at skifte fra gas til fjernvarme. Høringsperioden er udløbet uden indsigelser og vi forventer igangsætningstilladelse i September 2019. Der pågår udarbejdelse af udbudsmateriale.

Tanken er at der på sigt bliver tilbudt fjernvarme til hele området, hvor dette er første del i konverteringen.