Transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup

Opdateret den 9 September 2019

Transmissionsledningen er i fuld gang med at blive gravet i jorden.

Projektet er delt i 2 etaper - en fra Kraftvarmeværket i Bjerringbro til åen og en fra åen til Ulstrup kraftvarmeværk.

Der er god fremgang i begge etaper og det ser ud til at påfyldningen af vand kan påbegyndes primo November 2019.

Der mangler nu ca 1,5 kilometer nedlægning uden for Ulstrup by, samt en del i selve byen.

Udover det mangler også samlingen af de 2 etaper.

I Bjerringbro er ledningen nu helt nedgravet.

Der arbejdes ligeledes på både Ulstrup Kraftvarmeværk og Bjerringbro Kraftvarmeværk for at klar gøre tilslutningerne. I Ulstrup er ændringer af procesudstyret under indkøring og i Bjerringbro venter man på at få tag over hovedet, så udstyret kan monteres.