Transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup

Opdateret den 7 maj 2019

Transmissionsledningen er i fuld gang med at blive gravet i jorden.

Projektet er delt i 2 etaper - en fra Kraftvarmeværket i Bjerringbro til åen og en fra åen til Ulstrup kraftvarmeværk.

Der er god fremgang i begge etaper og tidsplanen overholdes indtil videre. Nedgravningen af røret forventes udført i oktober 2019.