Varmepumpecentral med plads til 7MW varmepumper

Opdateret den 12 November 2019

For at få plads til bl.a. de varmepumper, der hænger sammen med fusionen med Ulstrup og transmissionsledningen, bygges der til på Kraftvarmeværket i Bjerringbro. Denne bygning skal ud over de nævnte varmepumper også indeholde en ekstra 1,6 MW varmepumpe, således der i første omgang bliver installeret 3,6 MW varmepumper.

Som I kan følge under menupunktet "Livestream", har bygningen nu fået tag. Det sidste murværk er ved at blive lavet, hvorefter vinduer, porte og døre skal monteres.

Vi forventer at bygningen står klar i udgangen af 2019.

Der er yderligere behov for et større udeareal til luftkølere, hvorfor der pågår sagsbehandling af jordkøb til dette formål