Varmepumpecentral med plads til 7MW varmepumper

Opdateret den 13 december 2019

For at få plads til bl.a. de varmepumper, der hænger sammen med fusionen med Ulstrup og transmissionsledningen, bygges der til på Kraftvarmeværket i Bjerringbro. Denne bygning skal ud over de nævnte varmepumper også indeholde en ekstra 1,6 MW varmepumpe, således der i første omgang bliver installeret 3,6 MW varmepumper.

Som I kan følge under menupunktet "Livestream", er mure og tag stort set færdigt. Vi venter nu på levering af døre, vinduer og porte, mens bygningen tører ud, så der kan blive malet indvendigt.

Der er yderligere behov for et større udeareal til luftkølere, hvorfor der pågår sagsbehandling af jordkøb til dette formål