Beregning af den gennemsnitlige afkøling

Forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbstemperatur og returtemperatur kaldes afkølingen.

Afkølingen har stor betydning for værkets og forbrugerens økonomi.

Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes tilbage til varmeværket, jo bedre har man udnyttet varmen i vandet, og jo mindre vand skal varmeværket varme op.
I vinterperioden opnår man generelt den bedste afkøling, mens afkølingen i sommerperioden kan være meget svingende - afhængig af varmebehovet.

Den gennemsnitlige afkøling kan beregnes efter minimum to aflæsninger.

Linket herunder åbner et Excel-ark, hvor du kan indtaste dine aflæsninger og få udregnet din afkøling.