"Vores vision er at producere billig og fossilfri varme til vores andelshavere og forbrugere."

De senere år, har vi målrettet arbejdet mod disse mål.

I 2020 idriftsatte vi store grønne projekter, der i høj grad ændrer på brændsels sammensætningen og derved reducerer CO2 forbruget til varmeproduktionen.

Vi har realiseret en Energicentral i samarbejde med Grundfos, der udnytter overskudsvarmen fra fabrikken og samtidig producerer køl.

En transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup, så vi kan transportere energien fra de grønne produktionsanlæg til Ulstrup.

En Varmepumpecentral, der udnytter varmen i luften og omdanner det til fjernvarme.

En enestående Spildevandscentral, der udnytter varmen fra det rensede spildevand og samtidig lagrer varme i ATES lagre om sommeren - til brug når kulden kommer.

Resultaterne er klare -  gasforbruget  falder og  elektrificeringen tager over

Se nedenstående kurver -hvordan udviklingen går.

 

 

"Lad os tænke bredere med den grønne omstilling"

Grøn omstilling kan uden ekstraomkostninger gå hånd i hånd med eksempelvis "grøn finansiering"

Finansering af projekter gennem Nordea's bæredygtige obligationer, opfordrer investorer til at tage stilling til om de vil vælge en bæredygtig løsning.

Ligeledes dokumenterer vi vores grønne omstilling over for Kommunekredit, der med grønne lån finansierer de investeringer, vi har kommunegaranti på.

 

"Grøn omstilling og biodiversitet"

Måske kan den nye bygning bære et "levende" tag - Måske skal vi give naturen en chance på de nye arealer - hvorfor ikke tænke det ind?