Kraftvarmeværket

Bjerringbro Varmeværk byggede i 1993 Bjerringbro Kraftvarmeværk, sammen med det daværende Midtkraft. I 2004 fik Bjerringbro Varmeværk muligheden for at blive eneejer af Bjerringbro Kraftvarmeværk og slog til.

Kraftvarmeværket blev sat i drift i efteråret 1993 med 4 stk. 18 cyl. Ulstein Bergen motorer, som tilsammen kan producere 12,8 MW el og 15,5 MW varme.

Ulstein Bergen motorerne er medium speed gasmotorer med forkammer, som er drevet af naturgas. De producerer el til 10 KV højspændingsnettet og varme til fjernvarmenettet.

Gasmotorerne kan fjernbetjenes efter prissignaler i elnettet, således at de både kan levere grundlast og indgå i regulerkraftmarkedet, idet alle motorerne individuelt kan startes og stoppes inden for 20 minutter.

I 2008 blev der bygget en ekstra akkumuleringstank på kraftvarmeværket. Den nye er nøjagtig magen til den eksisterende, og de 2 akkumuleringstanke indeholder tilsammen 6400 m3 vand og kan akkumulere ca. 320 MWh varme, svarende til 10 timers drift ved spidslast.

Den ekstra akkumuleringstank blev bygget til optimering af driften på kraftvarmeværket, således at der kan produceres mere varme på gasmotorerne, når elpriserne er høje, og der modsat kan trækkes fra varmelageret i akkumuleringstankene, når elpriserne er for lave til at drift på motorerne kan betale sig.

I 2023 er 2 af de 4 motorer taget ud af drift for at reducere på omkostningerne til CO2 kvoter, service, drift og vedligeholdelse m.v., som med tiden er steget mere end indtjeningen ved el-salget. I efteråret 2023 er der også installeret en 15 MW elkedel for at udnytte, når der er lave priser i elmarkedet til produktion af billig fjernvarme.

//