Kraftvarmeværket

Bjerringbro Varmeværk byggede i 1993 Bjerringbro Kraftvarmeværk, sammen med det daværende Midtkraft. Midtkraft blev i år 2000 fusioneret ind i Elsam, som igen senere er blevet en del af det statsejede Dong. I år 2004 fik Bjerringbro Varmeværk muligheden for at blive eneejer af Bjerringbro Kraftvarmeværk og slog til.

Kraftvarmeværket blev idriftssat i efteråret 1993. Det er bestykket med 4 stk. 18 cyl. Ulstein Bergen motorer, som tilsammen kan producere 12,8 MW el og 15,5 MW varme.

Ulstein Bergen motorerne er medium speed gasmotorer med forkammer, som er drevet af naturgas. De producerer el til 10 KV højspændingsnettet og varme til fjernvarmenettet.

Gasmotorene kan fjernbetjenes efter prissignaler i elnettet, således at de både kan levere grundlast og indgå i regulerkraftmarkedet, idet alle 4 motorer individuelt kan startes og stoppes inden for 20 minutter.

2 af motorene er desuden i stand til at fungere som primære reserver. Det vil sige, at de inden for 15 sekunder skal kunne regulere 500 kW el effekt op eller ned, for at balancere elnettet mellem udbud og efterspørgsel.

I 2008 blev der bygget en ekstra akkumuleringstank på kraftvarmeværket. Den nye er nøjagtig magen til den eksisterende akkumuleringstank. De 2 akkumuleringstanke indeholder tilsammen 6400 m3 vand og kan akkumulere ca. 320 MWh varme, svarende til 20 timers drift med alle 4 motorer.

Den ekstra akkumuleringstank blev bygget til optimering af driften på kraftvarmeværket, således at der kan produceres mere varme på gasmotorene når elpriserne er høje, og der modsat kan trækkes fra varmelageret i akkumuleringstankene, når elpriserne er for lave til at drift på motorerne kan betale sig.