Planer for kommende udvidelser med fjernvarme

Alle interesserede vil gerne have fjernvarme hurtigst muligt, og det er også GUES mål at nå så mange som overhovedet muligt, på kortest mulig tid. At koordinere de mange faktorer og forhold er dog komplekst, som verden ser ud lige nu idet:

  • Materialer, maskiner og faglært arbejdskraft er knappe ressourcer, der har en høj efterspørgsel.
  • Der skal til alle områder laves tilslutningskampagner og kontrakter med kommende forbrugere.
  • Der skal indhentes tilbud og laves udbud ol. inden gravearbejdet kan planlægges og koordineres med myndigheder og grundejere.
  • Både gående og kørende trafikanter er interesserede i at kunne bevæge sig frit rundt i byen, uden for store gener og hindringer på vejene.

 

De nævnte opgaver betyder, at nogle bydele snart får tilbudt fjernvarme, hvor andre må vente til lidt senere.

Det bedste du kan gøre, er at give GUES tid og plads til at udføre arbejdet og sørge for at give os besked på mailadressen info@gues.dk hvis du også er interesseret i at få fjernvarme.

 

Planerne for nye konverterings områder udvikles løbende og du kan se de senest opdaterede planer her.