Planer for kommende udvidelser med fjernvarme

I forbindelse med udvidelse af fjernvarme til Hjermind, Gullev og Bjerring er der pr. 4. juli afgivet følgende tilkendegivelser om fjernvarme - oplyst i procent 

Hjermind:  65%

Bjerring:    57%

Gullev:      69% 

GUES overvejer i øjeblikket om det kan blive muligt at komme videre med fjernvarme til de tre byer, indenfor perioden med tilskud fra staten, eller om projekterne skal henlægges.

Med hensyn til fjernvarme til Ulstrup i områderne Gudenåparken, Sofienlundparken, Vestergade, Vester Alle, Bøgevej, Daugbjergvej og Amstrup Bakker har Favrskov Kommune givet en betinget godkendelse af et projektforslag vedr. konvertering til fjernvarme, dvs. at godkendelsen er betinget af at GUES opnår et statstilskud til konverteringer via Fjernvarmepuljen. Fjernvarmepuljen administreres af Energistyrelsen som har meddelt GUES at når de bevilgede midler til Fjernvarmepuljen er frigivet, vil Energistyrelsen påbegynde sagsbehandlingen af indkomne ansøgninger i modtaget rækkefølge. GUES’ ansøgning er nr. 31 i rækkefølgen og der må forventes længere sagsbehandlingstid, fordi der er opstået en ophobning af ansøgninger

Planerne for nye konverterings områder udvikles løbende og du kan se de senest opdateringer her. 

//