Administrationen holder lukket i hele uge 30, grundet ferie.

 

INFO TIL LOKALOMRÅDET OM TRANSMISSIONSLEDNINGEN

Kære borgere og trafikanter. Anlægsarbejde for mere end 9 km fjernvarmeledning mellem værkerne i Bjerringbro og Ulstrup er nu igangsat, og forventes

etableret igennem det næste halve år frem til midt oktober 2019. Derfor beder vi berørte trafikanter om forståelse for størst mulige arbejdssikkerhed!

Her opfordres til at vise hensyn til folk ved vejen på strækningerne: Busbjergvej og Hagenstrupvej.

 

Følg skiltning for din egen og alles sikkerheds skyld!

Gennemkørsel på strækningen vil være periodevis og delvis forhindret, Derfor kan anbefales alternative ruter via hovedvej 525: (Ulstrupvej og Slotsvej),

eller syd om via byerne: Hvorslev – Gerning – Gullev.

 

 

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser.

Tilmeld dig

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

Seneste nyheder