Historie

Bjerringbro Varmeværk er et privat forbrugerejet andelsselskab, der blev stiftet den 2. april 1959 og idriftsat i oktober måned 1959.

Varmeværket var dengang og de første mange år et oliefyret fjernvarmeværk. Det startede med 195 forbrugere, i dag er der tilsluttet 3170 forbrugere til fjernvarmeværket , inkl. Grundfos A/S.

Efterhånden som behovet for fjernvarme til byen blev større, blev der i 1972 opført en oliefyret varmecentral på Frejasvej til forsyning af forbrugerne på Sønderbro, når varmeværket på Realskolevej ikke kunne klare forsyningen alene. Denne spidslastcentral blev dog nedlagt og solgt i 1993 i forbindelse med etableringen af kraftvarmeværket.

Foruden varmeproduktionen på Realskolevej, som er baseret på naturgasfyrede kedler, distribueres også den producerede varme fra kraftvarmeværket på Jørgens Allé, ud til byens forbrugere via centralen på Realskolevej.