Historie

I 1959 etableres Bjerringbro Varmeværk som et privat forbrugerejet andelsselskab. Det blev stiftet den 2. april 1959 og idriftsat i oktober 1959. Varmeværket var dengang og i de første mange år et oliefyret fjernvarmeværk, som startede med 195 forbrugere. I dag er der 3215 forbrugere i Bjerringbro og Ulstrup.

I 1972 blev der opført en oliefyret varmecentral på Frejasvej til forsyning af forbrugerne på Sønderbro, fordi efterspørgslen på fjernvarme var steget. Denne spidslastcentral blev dog nedlagt og solgt i forbindelse med etableringen af kraftvarmeværket.

I 1993 etableredes Bjerringbro Kraftvarmeværk, Jørgens Alle 40 i et samarbejde med det daværende Midtkraft. I dag ejer GUES selv kraftvarmeværket.

I 2008 blev der opført en ekstra akkumuleringstank på kraftvarmeværket for at optimere på driften.

I 2013 indviede Bjerringbro Varmeværk og Grundfos A/S Energicentralen på Jørgens Alle 32 som et fælles projekt, hvor der produceres køling til Grundfos og varme til Bjerringbro Varmeværk.

I 2017 fusionerede Bjerringbro Varmeværk og Ulstrup Kraftvarmeværk til et selskab og skiftede navn til Gudenådalens Energiselskab Amba - i daglig tale GUES.

I 2019 blev der, som et led i fusionen, etableret en 7,7 km. lang transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup.

I 2019 påbegyndes etableringen af Varmepumpecentralen, som er en stor luft/vand varmepumpe. Den ligger på samme adresse som kraftvarmeværket.

I 2020 påbegyndes etableringen af Spildevandscentralen, som er en stor vand/vand varmepumpe, der udnytter restvarmen i spildevandet fra Bjerringbro Renseanlæg, inden det ledes ud i Gudenåen.

I 2023 etablerer GUES 2 elkedler på kraftvarmeværkerne i henholdsvis Ulstrup og Bjerringbro.

I perioden fra 2021 og frem til 2027 konverterer GUES olie- og naturgasforbrugere til fjernvarme i et stort antal - både i Ulstrup og Bjerringbro.

//