Varmeværket

Produktionen på varmeværket foregår ved almindelig kedeldrift med 2 stk. "Danstoker" naturgasfyrede kedler, som tilsammen har en varmeydelse på  17 MW. Den nyeste af kedlerne er bestykket med en varmepumpe som køler- og kondenserer vanddampene i røggassen.

Kedlerne har en fælles stålskorsten med en højde på 47 meter.

Varmeværket forsyner fjernvarmeforbrugerne gennem et hovedledningsnet på ca. 40 km og med et tilhørende stikledningsnet på 28 km.

Som fjernvarmeforbruger er man sikker på miljøvenlig varme, - som bare er der, selv om den hverken kan ses, høres eller lugtes.

"Fjernvarme er problemfri varme".