Varmeværket

Produktionen på varmeværket foregår ved almindelig kedeldrift med 2 stk. "Danstoker" naturgasfyrede kedler, som tilsammen har en varmeydelse på  17 MW. Den nyeste af kedlerne er bestykket med en varmepumpe som køler- og kondenserer vanddampene i røggassen.

Kedlerne har en fælles stålskorsten med en højde på 47 meter.

Varmeværket forsyner fjernvarmeforbrugerne gennem et hovedledningsnet på ca. 64,4 km og med et tilhørende stikledningsnet på 41,5 km.

 

//