Udregningen af incitamentsafgift, sker fra årsaflæsning til årsaflæsning på baggrund af gennemsnits fremløbs- og returtemperaturer – sammenholdt med tabellen i prisbladet.

 

Disse værdier kan findes i E- forsyning, under ”Min Side” her på hjemmesiden, som vist herunder:

Når man har den gennemsnitlige gennemsnits fremløbs- og returtemperatur, kan man beregne incitamentsafgiften ved at anvende årsforbruget i MWh – dette kan også ses i E forsyning:

Eksempel:

 

Forbrug: 13,010 MWh

 

Fremløbstemperatur gennemsnit : 62,71

 

Returtemperatur gennemsnit: 32,46

 

Overholdelse af returtemperatur, ud fra tabel i prisblad:

 

32,46 – 34 = -1,54

 

Incitamentsfradrag : -1,54 * variabel pris/100 * 13,010  = -120,21 kr.

 

 

Tabel fra prisblad:

RETURTEMPERATUR
Det er vedtaget at anvende nedenstående tabel, hvor de øverste tal er fremløbstemperaturen og de nederste er returtemperaturen.

  55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70
  38   38   37   37   35   35     35   34   34   32   32   32   31   31   31   30

Tillæg ved overskridelse af returtemperatur: 1% af variabel pris i kr. pr. grad pr. MWh

Rabat ved overholdelse af returtemperatur: 1% af variabel pris i kr. pr. grad pr. MWh

//