Nyheder

 

Timelapse Spildevandscentral

Timelapse af Spildevandscentralen Nu kan du se en Timelapse af opførelsen af Spildevandscentralen. I topmenuen skal du vælge "Produktionsanlæg" og "Sp…

Nye "Almindelige bestemmelser"

Nye "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" – Gældende fra 01.01.2022 Nye EU krav stiller krav om øget kommunikation mellem GUES og forbruge…

Timelapse af Varmepumpecentral

Vi har uploadet nye timelapses af opførelsen af varmepumpecentralen Se de korte videoer for hhv. invendig og udvendig her på hjemmesiden Tryk i topmen…

Varsling af prisændring

Vi har den seneste tid konstateret mere end en fordobling af både gas- og elpriser og må derfor varsle en væsentlig prisstigning for det kommende år,…

Igangsætning af fjernvarme til Stenshede

Opstart af Fjernvarmeprojekt Stenshede Omkring den første oktober, begynder gravearbejdet. Hovedledningen graves ned i første fase - her forventer vi…

Konstituering af Bestyrelsen efter valg

Konstituering af Bestyrelsen På Bestyrelsesmøde, efter Generalforsamling den 24/6 2021, konstituerede Bestyrelsen sig. Preben Sørensen og Per Dalgaard…

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling                                      Torsdag den 24. juni 2021 kl. 19.30 I Bjer…

E-boks

E-Boks Vi overgår til digital kontakt med forbrugere, ved implementering af E - Boks løsning. Alle forbrugere, vil snart modtage et brev, med en kode…

Nye tekniske betingelser pr. 1 maj

Nye tekniske betingelser pr. 1 maj Vi har opdateret indholdet i de tekniske bestemmelser og gjort dem tidssvarende. De træder i kraft den 1 maj 2021 -…