Nyheder

 

Konstituering af Bestyrelsen 2020

På det første bestyrelsesmøde, efter Generalforsamlingen, konstituerer Bestyrelsens sig. Der blev enstemmigt vedtaget følgende Bestyrelsesmedlemmer ti…

COVID19

COVID 19 Vi afholder pt. ikke fysiske møder Der er adgang for forbrugere, hvis de bærer mundbind og spritter hænder af Administrative medarbejdere arb…

Brugervejledning varmemålere

Når vi installerer nye varmemålere, afleverer vi en brugervejledning. Hvis den ikke er fyldestgørende, kan du nu gå ind under menupunktet "Selvbetjeni…

Generalforsamling afholdes nu

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 17. september 2020 kl. 19.30                                       …

Varmepumpecentralen kører test

Vores nye 3,6 MW Varmepumpecentral, kører nu test. De sidste justeringer og indstillinger, er ved at blive fortaget af af leverandørerne, inden de ove…

Beboerorientering

Beboerorientering Vedr. anlæggelse af fjernvarmetransmissonsledning fra Ulstrup til Bjerringbro.Som I sikkert har bemærket, så er vi i fuld gang med n…

Livestream

Vi livestreamer nu fra byggeriet på Kraftvarmeværket i Bjerringbro - følg med i bygge processen og se når vi omstiller til grøn varmeproduktion. Tryk…

Hvor ligger varmerørene?

Hvor ligger varmerørene? Det kan nu ses under det nye Menupunkt "Ledningsnet"

Afbrydelse for fjernvarmen

Ledningsarbejde mandag d. 10/9-2018 kl. 8 - 13 På følgende veje afbrydes fjervarmen, mandag d. 10/9-2018 kl. 8 - 13 , grundet ledningsarbejde. Angelkæ…