Nyheder

 

Nye tekniske betingelser pr. 1 maj

Nye tekniske betingelser pr. 1 maj Vi har opdateret indholdet i de tekniske bestemmelser og gjort dem tidssvarende. De træder i kraft den 1 maj 2021 -…

Udsættelse af Generalforsamling

Bestyrelsen har besluttet at udsætte årets Generalforsamling, grundet den fortsatte nedlukning og forsamlingsforbud. Generalforsamlingen udsættes i fø…

Fjernvarme ved Hagenstrupparken og Stenshede

GUES Fjernvarme er til dig, der ønsker at glemme alt om uforudsete service- og reparationsudgifter til gasfyr eller varmepumper - og dig der ikke vil…

Spildevandscentralen

Vores nye 5,8 MW spildevandscentral har fået en fin artikelplads i maskinmesterbladet, med en generel forklaring af det nye varmepumpeanlæg- Kan læses…

Prisfald

Vi sænker varmeprisen og ændrer takstbladet Som et resultat af investeringer i produktionsanlæg til fossilfri og billig varmeproduktion, sænker vi pri…

Spildevandscentral idriftsat

Vores nye 5,8 MW Spildevandscentral, kører nu test. De sidste justeringer og indstillinger, er ved at blive fortaget af af leverandørerne, inden de ov…

Konstituering af Bestyrelsen 2020

På det første bestyrelsesmøde, efter Generalforsamlingen, konstituerer Bestyrelsens sig. Der blev enstemmigt vedtaget følgende Bestyrelsesmedlemmer ti…

COVID19

COVID 19 Vi afholder pt. ikke fysiske møder Der er adgang for forbrugere, hvis de bærer mundbind og spritter hænder af Administrative medarbejdere arb…

Brugervejledning varmemålere

Når vi installerer nye varmemålere, afleverer vi en brugervejledning. Hvis den ikke er fyldestgørende, kan du nu gå ind under menupunktet "Selvbetjeni…