Nyheder

 

Beslutningseferat december

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i GUES d. 15. december 2022

Solvarmeprojekt i Bjerringbro

Solvarme til Gudenådalens EnergiselskabLæs en spændende artikel om etableringsmuligheden af solvarmeanlæg med tilskud fra statens etableringsstøtte i…

Info vedr. naturgas og fjernvarmepriser

Naturgas- og fjernvarmepriser

Beslutningsreferat november

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i GUES d. 24. november 2022

Vedr. udsendte budgetter

Der har desværre indsneget sig en fejl i overskriften på de netop udsendte budgetter - der står Beregning af acontorater for 2022. Beregningen er selv…

Om indefrysningsordningen

Gudenådalens Energiselskab er omfattet af indefrysningsordningen, og du er derfor berettiget til at søge om henstand for den del af dine acontorater,…

Beslutningsreferat oktober

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i GUES d. 26. oktober 2022

Beslutningsreferat september

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i GUES d. 29. september 2022

Budget gældende for 2023

GUES bestyrelse har godkendt budget gældende for 2023   Ud fra årets prisudvikling på energi bliver vi fra 1. januar 2023 nødsaget til at hæve d…