Spildevandscentral og ATES Lager

ATES står for Aquifer Thermal Energy System og er et termisk varmelager, der udnytter jord- og grundvandsmagasiner til formålet.

Varmen der lagres i ATES, kommer fra spildevandsudløbet på rensningsanlægget, der indeholder store mængder lavtemperaturenergi.

Om sommeren, hvor det rensede spildevand er relativt varmt, hæves temperaturen i lageret.

Om vinteren, hvor varmebehovet er stort, anvendes varmen ved at køle lageret med varmepumper.

Spildevandscentralen indeholder 5,8 MW vand til vand varmepumper til denne opgave.

Se på nedenstående timelapse, hvordan anlægget blev opført.

 

 

 

 

 

//