Kraftvarmeværket Ulstrup

 

I 2017 fusionerede Bjerringbro Varmeværk og Ulstrup Kraftvarmeværk til et fælles fjernvarmeselskab og ændrede navn til Gudenådalens Energiselskab Amba - i daglig tale GUES.

Ulstrup Kraftvarmeværk forsynes delvis med varme fra Bjerringbro via en transmissionsledning for at udnytte den meget effektive varmeproduktion på varmepumpeanlæg, som er etableret i Bjerringbro.

Transmissionsledningen mellem Bjerringbro og Ulstrup blev etableret i 2019.

På kraftvarmeværket i Ulstrup er der installeret en 20-cylindret Jenbächer naturgasmotor med en varmeydelse på 4 MW, samt en elkedel med en varmeydelse på 8 MW.

I Ulstrup er der i løbet af 2023 og 2024 tilsluttet mere end 150 nye fjernvarmeforbrugere.

//