Nye "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" – Gældende fra 01.01.2022

DOWNLOAD
Almindelige Leveringsbetingelser Fra 01012022Ver23092021 (1)

Vedtægter og bestemmelser fra 01/01 2020

Bjerringbro og Ulstrup

DOWNLOAD
Almindelige leveringsbetingelser fra 01012020 Ulstrup og Bjerringbro.pdf
DOWNLOAD
Gældende Vedtægter.pdf
DOWNLOAD
Tekniskebestemmelser Godkendt April 2021