Fjernvarme til Brokbakken

5. marts 2024

Fjernvarme til Brokbakken

I foråret 2024 påbegynder GUES etablering af fjernvarmeforsyning til Brokbakken, indtil d.d. har 75% af de potentielle forbrugere tilkendegivet, at de gerne vil tilsluttes til fjernvarme.
Forsyning af Brokbakken skal ske fra den nærmeste store fjernvarmeledning, som ligger i Koldskær ved indkørslen til Bøgeskovskolen. Dermed skal der etableres en fjernvarmeledning fra Koldskær via Brogade op til Brokbakken, det vil medføre omkørsel og afspærring for gennemkørsel via Gullev Bakke i en periode på 4-5 uger.
De første forbrugere på Brokbakken forventes tilkoblet fjernvarme inden sommerferien, resten tilsluttes efter sommerferien, men inden fyringssæsonen starter.
Fjernvarmeforsyningsledningen til Brokbakken kan senere videreføres til Gullev By, hvis der i Gullev By er tilstrækkelig stor interesse for at få fjernvarme.

//