Forbrugsdiagram

Thursday, October 6, 2022

Vi har med glæde observeret en stigende interesse for at følge sit forbrug på eforsyning.

I den forbindelse vil vi gerne informere om, hvordan diagrammet skal læses.

Grunden til at kurven (i det viste eksempel) ser ud til at falde i oktober, er fordi kurven viser det forventede forbrug til dato - i dette tilfælde den 5. oktober.

Kurven vil stige for hver dag og vil efter den sidste dag i måneden vise det samlede forventede forbrug i oktober.

 

Under Mine dokumenter ligger en styringstabel, hvor man kan se det forventede forbrug pr. måned.