Igangsætning af fjernvarme til Stenshede

Monday, August 23, 2021

Opstart af

Fjernvarmeprojekt Stenshede

Omkring den første oktober, begynder gravearbejdet.

Hovedledningen graves ned i første fase - her forventer vi at have vand på denne i december måned.

Herefter tilsluttes gadeledninger og stikledninger - de første forbrugere kan forvente at være tilsluttet ultimo 2021/primo 2022

Vi bruger de næste måneder på at komme rundt til de nye forbrugere og planlægge hvordan de enkelte huse skal tilsluttes.